Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với trang điều khoản sử dụng của Kituz. Trang này sẽ quy định các điều khoản và điều kiện về việc sử dụng trang web https://kituz.com/ và các ứng dụng liên quan. Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản dưới đây:

1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ảnh, văn bản, biểu đồ, biểu mẫu, video và logo, là tài sản sở hữu của Kituz và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Thông Tin Cá Nhân

Việc thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi được quy định trong chính sách bảo mật của chúng tôi. Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật.

3. Đăng Ký Tài Khoản

Khi bạn đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi, bạn cần cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản và không được chia sẻ tài khoản của mình với bất kỳ ai khác.

4. Hành Vi Cấm

Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, làm phiền hoặc gây hại cho người khác là nghiêm cấm. Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu chúng tôi phát hiện bạn vi phạm các điều khoản này.

5. Sửa Đổi Dịch Vụ

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc ngưng cung cấp dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi việc thay đổi hoặc ngưng cung cấp dịch vụ.

6. Quyền Đổi Trả

Chúng tôi tuân theo quy định về quyền đổi trả sản phẩm và dịch vụ theo luật pháp hiện hành. Vui lòng xem chi tiết về quyền đổi trả trong phần tương ứng trên trang web của chúng tôi.

7. Liên Hệ Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến các điều khoản sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected]

Chúng tôi cập nhật điều khoản sử dụng này đều đặn và bạn nên kiểm tra lại để cập nhật về bất kỳ thay đổi nào. Điều khoản này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022