Chính sách bảo mật thông tin

Chính Sách Bảo Mật

Chào mừng bạn đến với trang chính sách bảo mật của Kituz. Trang này sẽ giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên trang web https://kituz.com/ và các ứng dụng liên quan.

Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký, đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google, tạo nội dung, tham gia khảo sát hoặc tương tác với các chức năng khác trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ email, thông tin liên hệ và các thông tin khác liên quan.

Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể được sử dụng để tạo và quản lý tài khoản cá nhân của bạn, tương tác với bạn qua bình luận và phản hồi, cung cấp thông tin về nội dung liên quan đến sở thích của bạn và gửi thông báo quan trọng liên quan đến dịch vụ.

Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và đã áp dụng các biện pháp an ninh thích hợp để đảm bảo việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không có phương thức truyền tải thông tin trực tuyến nào là hoàn toàn an toàn và bảo mật, vì vậy chúng tôi không thể cam đoan hoàn toàn về tính bảo mật của thông tin bạn gửi qua trang web của chúng tôi.

Tiết Lộ Thông Tin

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi yêu cầu theo luật pháp hoặc khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin đó là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi hoặc tuân thủ quy định pháp luật.

Sự Đồng Ý

Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với sự đồng ý của bạn về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo các điều khoản được nêu trong chính sách bảo mật này.

Liên Hệ Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected]

Chúng tôi cập nhật chính sách bảo mật này đều đặn và bạn nên kiểm tra lại để cập nhật về bất kỳ thay đổi nào. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022